ماها یعنی چی؟

ایده ماها یک ایده ساده بود برای کمک به کسب و کار ها با توجه به دانش تجربی و آکادمیک افراد یک تیم که روز به روز این دانش با توجه به مدیریت کسب و کارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.ماها تجربه سیزده ساله یک فرد به همراه تیم خود می باشد که جمع آن دانش برای مشاوره ها بکار برده خواهد شد.ماها هوای کسب و کار شما رو داریم:)ماها یعنی من و شماها...

خدمات ماها چیست؟

کارهایی که انجام می دهیم

مشتریان

مشتریان خرسند ماها

تیم مشاوره ماها پلاس

محسن-نظام-اسلامی

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ و مشاور کسب و کار که سابقه سیزده ساله در این مسیر و زیست کنار برند های بزرگ و کوچک تجربه خوبی رو برای ما به ارمغان داشت تا تجربه کاری رو بتونیم برای رشد برند های دیگر استفاده کنیم و منتقل کنیم

محسن نظام اسلامی

سابقه ده ساله در بیزینس ها و متخصص در فضای نورومارکتینگ و بازاریابی عصبی در تیم های مختلف و شرکت ماها،همچنین در فضای مشاوره به کسب و کار ها نیز فعال و در خدمت برند ها هستم. ماها هوای کسب و کار شما رو داریم و جای نگرانی نیست

احسان مینوفر